507 315 414

biuro@geodezjalublin.pl

Radziwiłłowska 5
20-080 Lublin

REALIZACJE

Przykłady naszych sztandarowych realizacji:

Wykaz najważniejszych realizacji (na zasadzie kompleksowej obsługi inwestycji):

2018 – obecnie | Kompleksowa obsługa budowy budynku SCK Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (dla Strabag Sp. z o.o.) – budżet inw. 43,6 mln zł

2018 – obecnie | Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy budynku wielofunkcyjnego: Przedszkola, Domu Kultury, Szkoły Podstawowej z sala gimnastyczną przy ul.Berylowej w Lublinie – (dla ERBUD SA) – budżet in. 74,4 mln zł

2018 – obecnie | Kompleksowa obsługa budowy COZL Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie,
ul. Jaczewskiego (dla Budimex S.A.) – budżet inw. 114 mln. zł

2017 – obecnie | Obsługa geodezyjna budowy, przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinówce k/Lublina (Budimex S.A.)

2017 – 2018 | Obsługa geodezyjna budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie do
węzła Sławin, przebudowy skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską,
przebudowy odcinka ul. Nałęczowskiej i ulic bocznych: Morelowej, Przyjacielskiej,
Grabowej, wraz z budową obiektów mostowych: estakady wschodniej i zachodniej w ciągu
ul. BMC oraz wiaduktu i 4 łącznic w ciągu ul.Nałęczowskiej (Budimex S.A.) -ok.. 5,5 km

2017 – obecnie | Obsługa geodezyjna rozbudowy Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego przy ul.Głuskiej
w Lublinie (Budimex S.A.) – 2 budynki (2 etapy)

2016 – 2017 | Obsługa geodezyjna przebudowy Placu Litewskiego w Lublinie (wielobranżowa z budową
fontann multimedialnych) – (Budimex S.A.)

2016 – 2017 | Obsługa geodezyjna budowy IKEA Shoping Centre w Lublinie dot. budynków Galerii
Handlowej Atrium, Convenience Center i Strip Mall (Hochtief Polska S.A.)

2016 – 2017 | Obsługa geodezyjna przebudowy Stadionu Lekkoatletycznego przy ul.Piłsudskiego
w Lublinie (Budimex S.A.)

2015 – obecnie | Obsługa przebudowy skrzyżowania al. Solidarności – al. Sikorskiego, ul. Gen.Ducha
wraz z budową obiektu mostowego nad al. Solidarności (Skanska S.A) – w ciągu dróg
ekspresowych S12, S17, S19 – ok. 5,2 km

2016 – 2017 | Obsługa geodezyjna przebudowy Placu Litewskiego w Lublinie (BUDIMEX S.A.)

2015 – 2016 | Obsługa geodezyjna budowy budynku biurowo-usługowego „ORION” przy
ul.Spokojnej w Lublinie pow.całkowita 40.262 m2 kub.150.660 m3 (BUDIMEX S.A.)

2014 – 2015 | obsługa geodezyjna budowy ulicy Poligonowej w Lublinie wraz z łącznicą do Obwodnicy
Miasta i estakadą nad „starą” ul.Poligonową (odcinki na terenie m. Lublina i gm. Niemce) –
ok. 5km (PRD LUBARTÓW S.A.)

2014 – 2015 | Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej podziałów działek do wydania decyzji
ZRID
na przebudowę skrzyżowania ul.Gen.Ducha – al.Solidarności – ul.Sikorskiego
w Lublinie (SWECO SP. Z O.O.)

2014 – 2015 | Obsługa budowy ul. Nasutowskiej i budowy dróg dojazdowych do C.H-U.”IKEA” w Lublinie
(MOTA ENGIL CE EUROPE S.A.)

2014 – 2015 | Obsługa geodezyjna budowy ulic: Lubelskiego Lipca 80 wraz z drogami dojazdowymi do
Stadionu Miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie I i II etap (PRD LUBARTÓW S.A.)

2014 – 2015 | obsługa geodezyjna przebudowy ulicy Narutowicza i dróg przyległych: Granicznej, Krótkiej,
Konopnickiej, Orlej, Kruczej, Wschodniej, Środkowej, itd (PRD LUBARTÓW S.A.)

2014 – 2015 | obsługa geodezyjna budowy Lubelskiego Centrum Konferencyjnego i siedziby Urzędu
Marszałkowskiego
przy ul. Grottgera w Lublinie – II etap (BUDIMEX S.A.)
pow.całkowita 35.847 m2, kub. 137.062 m3

2015 – 2017 | obsługa geodezyjna budowy Zintegrowanego Interdyscyplinarnego Centrum Symulacji
Medycznej (ZICSM) Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
, ul.Chodźki (SKANSKA S.A.)

2014 – obecnie | obsługa geodezyjna rozbudowy Szpitala MSWiA przy ul.Grenadierów w Lublinie
(ERBUD S.A.)

2014 – 2016 | obsługa geodezyjna budowy siedziby Oddziału IPN w Lublinie, ul.Szewska (ERBUD S.A.)

2014 – 2015 | obsługa geodezyjna budowy hali lodowej przy al. Zygmuntowskich w Lublinie dla MOSIR
(WKJ BUDOWNICTWO)

2014 – 2015 | obsługa geodezyjna rozbudowy Szpitala SPSK-4 w Lublinie (WAMACO SP. Z O.O.)

2013 – 2014 | Obsługa geodezyjna budowy budynku III Komisariatu Policji w Lublinie, ul. Kunickiego
(FLISBUD Sp. z o.o)

2012 – 2014 | Obsługa geodezyjna budowy budynków Lubelskiego Centrum Konferencyjnego i Biura
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
, ul.Grottgera – al.Racławickie (w technologii ścian
szczelinowych) – (POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.)

2012 – 2013 | obsługa budowy hali i budynków z infrastrukturą Centrum Dystrybucyjnego (Logistyczno-
Zaopatrzeniowego) „BIEDRONKA” w Lubartowie (SKANSKA S.A.)

2011 – 2012 | Obsługa budowy pasa startowego przy Porcie Lotniczym Lublin-Świdnik (KONSORCJUM:
STRABAG, KPRD, MIŃSK MAZOWIECKI, PRD LUBARTÓW)

2011 – 2012 | Obsługa geodezyjna budowy gmachu Naukowo-Dydaktycznego Biotechnologii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
, ul. Konstantynów 1 (MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.)

2011 – 2012 | Obsługa geodezyjna budowy budynku Bloku Operacyjnego Szpitala SPSK-4 w Lublinie,
ul. Jaczewskiego 8 (MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.)

2008 – 2009 | obsługa geodezyjna budowy fabryki produkcyjnej i obsługa montażu maszyn Zakładu
Aluminiowych Opakowań Napojów
(puszek) dla BALL PACKAGING EUROPE (BALL
APACKAGING)

2010 – 2011 | Obsługa geodezyjna budowy taśmociągu do transportu urobku z szybu 2.1 w Polu Stefanów
do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polu Bogdanka w Lubelskim Węglu

„Bogdanka” S.A (POLIMEX MOSTOSTAL S.A.)

2009 – 2010 | Obsługa geodezyjna budowy Zespołu Basenowo-Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej
nr 23 w Lublinie, ul.Podzamcze (MOSTOSTAL WARSZAWA S.A)

2009 – 2011 | Budowa budynków hotelowych „akademików” Akademii Medycznej w Lublinie (TBV SP. z
o.o.)

2009 – 2011 | Obsługa geodezyjna i prawna (wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnych) przy
budowie miasteczka „WIKANA” w Lublinie
w rejonie ul. Willowej (WIKANA S.A.)

2008 – 2009 | Nadzór geodezyjny i pomiary kontrolne przy budowie C.H. „FELICITY” w Lublinie przy ul.
Pancerniaków – ul. Grygowej – al. Witosa (BOVIS LEND &LEASE)

2008 – 2009 | Obsługa geodezyjna przedłużenia al. Jana Pawła II w Lublinie z włączeniem do al.
Kraśnickich (STRABAG SP.Z O.O.)

2007 – 2009 | Budowa zespołu budynków mieszkaniowych i hotelu, ul. Nadbystrzycka, m. Lublin
(TBV SP. Z O.O.)

2007 – 2008 | Obsługa geodezyjna przy budowie hali usługowo-handlowej, stacji paliw, dróg dojazdowych
i parkingów wraz z budową estakady najazdowej z drogi krajowej nr 12/17 (al. Witosa)
w Lublinie dla C.H.-U „CARREFOUR

2006 – 2008 | Obsługa geodezyjna przy przebudowie układu komunikacyjnego wokół C.H. „FELICITY”
w Lublinie
z budową wiaduktu i tunelu na drodze krajowej nr 12/17 – ul. Pancerniaków –
ul. Grygowej – al. Witosa (STRABAG SP.Z O.O.)

2005 – 2006 | Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Piaski – Dorohucza (BUDIMEX S.A., PRD
LUBARTÓW)

2004 – 2006 | Obsługa geodezyjna budowy Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie,
ul. Dobrzańskiego (LPBP Przemysłówka S.A.)

2003 – 2004 | Obsługa geodezyjna przy przebudowie drogi krajowej nr 12 w Dorohuczy w związku
z budową mostu na rzece Wieprz z drogami dojazdowymi (KPRD SP. ZO.O., PRD Lubartów
S.A., MOTA S.A.)

2002 – 2003 | Obsługa geodezyjna przy budowie Trasy Zielonej w Lublinie – posadowienie na palach
(KPRD SP.Z O.O.)

2002 – 2003 | Obsługa geodezyjna przy budowie C.H. „Champion” (obecnie Carrefour Express)w Lublinie,
ul. Andersa.

2000 – 2008 | Obsługa geodezyjna przebudowy węzła drogowego PONIATOWSKI – budowa wiaduktu i 4
„łącznic” (KPRD SP.Z O.O.)