507 315 414

biuro@geodezjalublin.pl

Radziwiłłowska 5
20-080 Lublin

Oferta Zakładu Usług Geodezyjnych w Lublinie

Nasza oferta geodezyjna obejmuje procesy przygotowania i bezpośredniej obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji, podziały i regulacje granic nieruchomości dla inwestorów powiązanych z marką:

Pełen zakres usług Zakładu

Wśród naszych usług znajdą Państwo między innymi:

01

Obsługa geodezyjna inwestycji

Obejmuje kompleksowe pomiary terenowe oraz opracowanie dokumentacji technicznej, co jest kluczowe dla prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.

02

Mapy do celów projektow

Zawierają szczegółowe informacje geoprzestrzenne, które są niezbędne podczas planowania i projektowania różnorodnych inwestycji oraz infrastruktury.

03

Wznowienie granic nieruchomości

Okreslenie i oznaczenie granic działki zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi i geodezyjnymi.

04

Podziały nieruchomości

Proces określania i oznaczania nowych granic działek, który jest niezbędny w przypadku podziału większej nieruchomości na mniejsze części.

05

Tyczenie obiektów liniowych oraz powierzchniowych

 Precyzyjne oznaczenie i wytyczenie granic oraz wymiarów obiektów takich jak drogi, chodniki, budynki czy inne elementy infrastruktury.

06

Tyczenie sieci uzbrojenia terenu

Określenie dokładnej lokalizacji oraz parametrów infrastruktury technicznej, takiej jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne czy energetyczne, na danym obszarze.

Dopełnienie oferty stanowią pomiary objętości mas ziemnych, czy pól powierzchni upraw do ANR.
Zakład usług geodezyjnych Stanisława Jargiły w Lublinie wszystkie zlecenia realizuje rzetelnie i zgodnie z ustalonym terminie.

Szczegółowy zakres działalności

Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne realizacyjne
Geodezyjne pomiary specjalistyczne
Pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków
Pomiary pionowości obiektów
Pomiary powierzchni budynku
Pomiary powierzchni działki
Tyczenie budynków
Tyczenie obiektów budowlanych
Tyczenie tras
Tyczenie urządzeń podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu
Wyznaczanie punktów głównych

Redakcja map

Tworzenie map aktualizacyjnych
Tworzenie map do celów projektowych

Pomiary powykonawcze inwentaryzacyjne

Inwentaryzacja budowli
Inwentaryzacja budynku
Inwentaryzacja działki
Inwentaryzacja przyłączy
Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

Rozgraniczenia i podziały nieruchomości

Podział geodezyjny budynku
Podział nieruchomości
Połączenia działek
Rozgraniczenia nieruchomości
Wykaz synchronizacyjny
Wykaz zmian gruntowych
Wznaczanie granic działki
Wznowienie granic działki

Obsługa inwestycji

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Geodezyjna obsługa budowy i montażu
Geodezyjna obsługa inwestycji
Geodezyjne opracowanie projektu budowlanego
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Przygotowanie geodezyjnej osnowy realizacyjnej
Tyczenie obiektów

Rodzaj obsługiwanych klientów

Firmy jednoosobowe
Klienci indywidualni
Spółki

Zasięg działalności

Lokalny

Nasze usługi stoją na najwyższym poziomie.

KOMPLEKSOWO

W ramach zleconych prac świadczymy pomoc i konsultacje na każdym etapie realizacji zamówienia / usługi. Podejmujemy każde wyzwanie, które mieści się w zakresie naszej działalności. Jeżeli zadanie przekracza domenę naszej działalności rekomendujemy sprawdzonych partnerów lub godnych polecenia wykonawców. Każdy projekt / zamówienie jest realizowane od początku do końca. Dostają Państwo gotowy produkt / usługę oraz nieodpłatne konsultacje w ramach i w czasie realizacji zleconych prac, a często przed zleceniem oraz po realizacji w ramach opieki posprzedażowej. Jesteśmy tutaj, żeby służyć pomocą w rozwiązywaniu Państwa problemów.

SPRAWNIE

Do każdego projektu przydzielamy do Państwa dyspozycji zespół geodezyjny oraz osobę do bezpośredniego kontaktu w sprawach związanych z realizacją zamówienia dbającą o prawidłowe i terminowe realizowanie zadań w ramach projektu. Ponadto całość realizowanych zadań nadzoruje uprawniony geodeta odpowiedzialny za realizowanie zamówienia zgodnie z przepisami technicznymi i prawnymi. Każdy przydzielony zespół dysponuje osobnym środkiem transportu i osobny dedykowany sprzęt pomiarowy, które zapewniają niezależny bliski kontakt i pozwalają na niezwłoczne reagowanie na zapotrzebowanie i pełną dyspozycyjność zespołu, w razie konieczności z dnia na dzień lub z godziny na godzinę.

PROFESJONALNIE

Przy realizacji zamówień wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy, najwyższej klasy tachimetry elektroniczne oraz odbiorniki satelitarne, niwelatory cyfrowe uznanych producentów amerykańskich i szwajcarskich TRIMBLE, LEICA. Dysponujemy sprzętem pozwalającym na rozwiązywanie i realizację skomplikowanych zadań inżynierskich, w tym o podwyższonej dokładności. Dysponujemy profesjonalnym, legalnym i zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym do przetwarzania danych pomiarowych i opracowania wyników w postaci dokumentów spełniających obowiązujące standardy techniczne. Śledzimy potrzeby naszych klientów i staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom usprawniając swoją pracę, dbając o sukcesywną edukację i rozwój, a tym samym podwyższając jakość finalnego produktu, który Państwo otrzymują.

Za każde zlecenie bierzemy pełną odpowiedzialność oraz udzielamy pełnej gwarancji za wykonane usługi.

W zawodzie kierujemy się wysoką etyką zawodową w stosunku do naszych klientów, a także naszej konkurencji. Cenimy takie wartości jak kultura osobista, odpowiedzialność, . Pomimo tego, ze nie działamy non-profit w centrum naszej uwagi mieści się „człowiek”. Od pierwszego kontaktu służymy wiedzą i zaangażowaniem.

KONKURENCYJNIE

Dzięki stale podnoszonej wydajności pracy i czerpaniu z doświadczenia nasza oferta jest konkurencyjna na rynku.

Jesteśmy po to, żeby rzetelnie i profesjonalnie pomagać i służyć!