Oferta

Świadczymy pełen zakres usług geodezyjno-kartograficznych na wysokim poziomie i w krótkim terminie.
icopruszkowgeo   Prace sytuacyjno wysokościowe:

1. Mapy do celów projektowych (forma analogowa i cyfrowa)
2. Pomiary inwentaryzacyjne
• Pomiary powykonawcze budynków
• Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
• Inne wg potrzeb klienta
3. Pomiary realizacyjne:
• Tyczenie obiektów liniowych i powierzchniowych
• Tyczenie sieci uzbrojenia terenu
• Inne wg potrzeb klienta
4. Geodezyjna Obsługa Budowy:
• Budynków
• sieci uzbrojenia terenu
• innych obiektów liniowych, powierzchniowych


icopruszkowgeo  Prace geodezyjno – prawne:

• Podziały nieruchomości.
•  Wznowienia granic nieruchomości.
•  Mapy do celów prawnych


icopruszkowgeo  Prace specjalistyczne:

• Pomiar objętości mas ziemnych.
• Pomiar pól powierzchni upraw do ANR
• Inne wg potrzeb klienta